[DỰ ÁN ODA] KHẢO SÁT NGUỒN NGUYÊN LIỆU SINH KHỐI VÀ QUY TRÌNH ĐẤU NỐI PHÁT ĐIỆN TẠI NHÀ MÁY GIẤY AN HÒA, TUYÊN QUANG


Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã khảo sát Trạm 110kV trong khuôn viên nhà máy giấy An Hoà, đồng thời tìm hiểu sản lượng nguồn nhiên liệu sinh khối từ nhà máy giấy.Do đặc thù sản xuất giấy, Nhà máy giấy An Hòa chỉ thải ra vỏ keo, phế phẩm xẻ bóc, ván bóc, mùn vỏ cây, lá cây, băm, các nhiên liệu này được sơ chế rồi đốt. Nguyên liệu này không bị hạn chế mùa vụ do đó có thể cung cấp để đốt quanh năm.

Đây là nguồn nguyên liệu sinh khối tiềm năng đối với dự án đốt rác phát điện mà BSR Việt Nam đang từng bước triển khai.

← Bài trước Bài sau →