[DỰ ÁN ODA] KHẢO SÁT BÃI RÁC NHỮ KHÊ, HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG

Ngày 26/6/2020, đoàn khảo sát của Công ty Cổ phần BSR Việt Nam đã đến khảo sát thực địa tại Bãi rác Nhữ Khê, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.Bãi chôn lấp có diện tích quy hoạch 3.5ha, thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang (URENCO Tuyên Quang), được tiếp quản vận hành từ năm 2012.


← Bài trước Bài sau →