TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN CONTENT - SOCIAL MEDIA

Giới thiệu công tyCông ty Cổ Phần BSR VIỆT NAM là chi nhánh của BSR KOREA GROUP có trụ sở chính tại thành phố Daejeon...

NHÂN VIÊN KINH DOANH TỔNG HỢP

Giới thiệu công tyCông ty Cổ Phần BSR VIỆT NAM là chi nhánh của BSR KOREA GROUP có trụ sở chính tại thành phố Daejeon...