[MC BIOTECH] HỘI THẢO ĐẦU BỜ GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH MCM

Hội thảo được tổ chức tại Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp thôn Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, đoàn công tác đã cùng bà con ra thăm mô hình thí điểm ứng dụng MCM trên bắp cải và ớt. Bà con đánh giá MCM đem lại hiệu quả cải thiện kích thước và chất lượng cây trồng rõ rệt so với phân bón đối chứng. Đây là những phản hồi tích cực, tạo tiền đề để Công ty Cổ phần BSR Việt Nam và Trung tâm Tài nguyên Nông nghiệp Toàn cầu tiếp tục nhân rộng mô hình ứng dụng sản phẩm.

 

Đại diện hộ nông dân đánh giá hiệu quả phân bón trên bắp cải và ớt.

 

Sau khi thăm mô hình, bà con được nghe Tiến sĩ Lê Quý Kha - Giám đốc Trung tâm Tài nguyên Nông nghiệp Toàn cầu giới thiệu sâu hơn về công nghệ, đặc tính, chu trình sử dụng sản phẩm. Tiếp đó là phần báo cáo kết quả thử nghiệm của ông Đoàn Thế Hùng - Thạc sĩ nông học, Viện Trồng trọt và bảo vệ thực vật.

 


Tiến sĩ Lê Quý Kha - Giám đốc Trung tâm Tài nguyên Nông nghiệp Toàn cầu giới thiệu sâu hơn về công nghệ, đặc tính, chu trình sử dụng sản phẩm

 

Ông Đoàn Thế Hùng - Thạc sĩ nông học, Viện Trồng trọt và bảo vệ thực vật - báo cáo kết quả thử nghiệm

 

Cuối buổi hội thảo, đại diện Công ty Cổ phần BSR Việt Nam đã trao tặng cho HTX Dịch vụ Nông nghiệp thôn Ngăm Mạc sản phẩm MCM để mở rộng thử nghiệm trên nhiều loại cây trồng khác.

← Bài trước Bài sau →