[DỰ ÁN ODA] BSR GROUP LÀM VIỆC VỚI TỈNH TUYÊN QUANG VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI VÀ SINH KHỐI

Ngày 27 tháng 6 vừa qua, tập đoàn BSR cùng với Giám đốc Trung tâm nông nghiệp tài nguyên toàn cầu GARC - ông Lê Quý Kha và Chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, môi trường - bà Hồ Lan Hương đã có buổi làm việc chính thức với Ủy Ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Dự án " Nhà máy xử lý chất thải thành phần phân hữu cơ và tạo điện năng tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang" đã được đề xuất trình Chính phủ Hàn Quốc xin hỗ trợ nguồn vốn ODA nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, đảm bảo cuộc sống của dần và góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch của Tỉnh.

Buổi họp đã diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Đồng chí Nguyễn Thế Giang và sự tham gia của các sở ban ngành liên quan , gồm có Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở công thương, Sở nông nghiệp, Sở Khoa học công nghệ, Trung tâm xúc tiến thương mại Tỉnh, Lãnh đạo Huyện Sơn Dương, Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương.

UBND Tỉnh và các Sở ban ngành liên quan đồng ý về chủ chương thực hiện dự án, và đề nghị phía tập đoàn BSR nhanh chóng hoàn thiện Báo cáo Tiền khả thi để Dự án sớm đi vào triển khai trong năm 2021.


← Bài trước Bài sau →