[MOLIT] BSR VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI VIỆN KT&CN MÔI TRƯỜNG GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA DN MOLIT HÀN QUỐC


Tại buổi làm việc, BSR Việt Nam đã giới thiệu công nghệ xử lý nước thải của Doanh nghiệp MOLIT đến từ Hàn Quốc. Thế mạnh của công nghệ này là đo được các các chỉ số chất lượng nước như PO4-P, COD (Chemical Oxygen Demand - nhu cầu oxy hóa học), kiềm... từ đó điều tiết các nồng độ, chỉ số liên quan để nước thải đạt tiêu chuẩn cần thiết trước khi được dẫn đến các chu trình xử lý tiếp theo.Sau buổi họp, hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi sâu hơn, tính toán lợi nhuận, tính khả thi của công nghệ, khả năng nhận hỗ trợ từ ngân sách, từ đó cân nhắc khả năng hợp tác thực tiễn trong tương lai.

← Bài trước Bài sau →