Bơm kiêm tiêm - Luerslip

0₫

Mô tả

Kích cỡ đặt hàng

- Ống tiêm 1cc, kim 26G x 1/2, Luerslip -100cái/hộp, 3.200cái/thùng

- Ống tiêm 1cc, kim 25G x 5/8, Luerslip - 100cái/hộp, 3.200cái/thùng

- Ống tiêm 3cc, kim 23G x 1, Luerslip - 100cái/hộp, 3.200cái/thùng

- Ống tiêm 3cc, kim 25G x 1, Luerslip - 100cái/hộp, 3.200cái/thùng

- Ống tiêm 3cc, kim 25G x 5/8, Luerslip - 100cái/hộp, 3.200cái/thùng

- Ống tiêm 5cc, kim 23G x 1, Luerslip - 100cái/hộp, 2.400cái/thùng

- Ống tiêm 5cc, kim 25G x 1, Luerslip - 100cái/hộp, 2.400cái/thùng

- Ống tiêm 5cc, kim 25G x 5/8, Luerslip - 100cái/hộp, 2.400cái/thùng

- Ống tiêm 10cc, kim 23G x 1, Luerslip - 100cái/hộp, 1.600cái/thùng

- Ống tiêm 10cc, kim 25G x 1, Luerslip - 100cái/hộp, 1.600cái/thùng

- Ống tiêm 20cc, kim 23G x 1, Luerslip - 50cái/hộp, 800cái/thùng

- Ống tiêm 50cc - 60cc, kim 23G x 1, Luerslip - 25cái/hộp, 400cái/thùng

Hãng sản xuất: Công ty TNHH THƯƠNG MẠI & DVKT NGUYỄN LÂM

Xuất xứ: Việt Nam

 Bơm kiêm tiêm - Luerslip