GCC tham dự chương trình techdemo 2018

TRUNG TÂM HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU  – GCC tham dự chương trình techdemo 2018

Tiếp nối thành công tại Techdemo 2017, vừa qua Trung tâm Hỗ trợ thương mại hóa Công nghệ toàn cầu – GCC (Global Commercialization Center) đã tham dự chương trình “Trình diễn cung cầu công nghệ quốc gia 2018 – Techdemo 2018” diễn ra từ ngày 03 ~ 05 tháng 10 năm 2018. Techdemo 2018 diễn ra tại Cần Thơ đã tiến hành cung cấp 2.500 thông tin nguồn cung công nghệ, 200 thông tin chuyên gia tư vấn về công nghệ và 500 công nghệ từ hàng trăm cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước.

Tham gia với vai trò là đơn vị Hỗ trợ tư vấn kết nối Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc – Việt Nam, tại Chương trình GCC – Global Commercialization Center 2018 đã tiến hành hỗ trợ tư vấn cho hơn 50 tổ chức/doanh nghiệp quan tâm đến các công nghệ tiên tiến đến từ Hàn Quốc và giúp kết nối các tổ chức/ cơ quan chức năng có cùng vai trò/nhiệm vụ tại Việt Nam.