[DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ] LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC SẢN XUẤT - CHẾ BIẾN - XUẤT KHẨU NGÔ SINH KHỐI GIỮA CÔNG TY BSR VIỆT NAM VÀ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CÔNG TY TRIVIE

Theo số liệu của Cục Chăn nuôi, tổng nhu cầu ngô sinh khối cần cho chăn nuôi đại gia súc là 27,6 triệu tấn/năm, trong đó các doanh nghiệp mới tự cung cấp được khoảng 70%, còn lại cần mua ngoài là 30% (khoảng 8 triệu tấn). Theo tính toán, 1 ha ngô sinh khối thu được khoảng 34-40 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 24-30 triệu. Nếu trồng 3 vụ/năm, nông dân có thể thu lãi 80-90 triệu/năm.

Thực tế những năm qua cho thấy, so với trồng ngô lấy hạt, ngô sinh khối có hiệu quả cao hơn 1-1,5 lần. Mặt khác, ngô sinh khối thường có thời gian sinh trưởng ngắn, ít chịu ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết hơn so với ngô hạt nên thuận lợi cho bố trí thời vụ (với 3 vụ/năm) phù hợp với canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Kim ChangSu - TGĐ Công ty CP BSR Việt Nam (Bên trái) và Ông Nguyễn Hữu Trí - TGĐ TRIVIE (Bên Phải)

Công ty CP BSR Việt Nam với ưu thế nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kết nối thương mại và mạng lưới đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp trải rộng ở nhiều quốc gia,  kì vọng sự hợp tác với TRIVIE – một công ty chủ động từ nguồn nguyên liệu đến công nghệ sản xuất đóng gói các sản phẩm nông nghiệp sẽ tạo ra chuỗi cung ứng khép kín để thương mại và xuất khẩu ổn định nguồn hàng ngô ủ chua  phục vụ nhu cầu của thị trường thế giới.

← Bài trước Bài sau →