[DỰ ÁN FACT] CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG THÍ ĐIỂM CHẾ PHẨM NÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC 2020 LẦN THỨ 2

Tiếp nối Chương trình Kết nối giao thương trực tuyến thí điểm chế phẩm nông nghiệp Hàn Quốc 2020 vào ngày 22/12/2020 vừa qua, BSR Việt Nam tiếp tục thực hiện Chương trình Kết nối giao thương lần 2 nhằm giới thiệu những công nghệ, doanh nghiệp, sản phẩm nông nghiệp Hàn Quốc tiêu biểu nhất đến với đối tác Việt Nam. Từ đó, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn cho cả phía nhằm phát triển nền nông nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam.


Chương trình Kết nối giao thương trực tiếp thí điểm chế phẩm nông nghiệp Hàn Quốc 2020 lần 2 diễn ra vào ngày 28/01/2020, bao gồm các doanh nghiệp về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

- Eco Biz Net

- Hanguk Bio Center

- KumYang Materials

- Baraebong

- H Sulphur


Hiện các sản phẩm tham gia khuôn khổ dự án FACT đang được trình diễn và thử nghiệm thực tế tại Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Hậu Giang.

Bài sau →