04.3212.3961 vietnambsr@gmail.com
Các địa phương cùng thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng

Phát biểu tại Hội nghị về thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng ngày 30/3, đại diện các địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp đều thống nhất nêu rõ quyết tâm trong thúc đẩy sản xuất kinh doanh để góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc […]