04.3212.3961 vietnambsr@gmail.com

Hàn Quốc tìm động lực tăng trưởng mới

Ủy ban Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã quyết định xây dựng thử nghiệm 2 thành phố Sejong và Busan thành các thành phố thông minh. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tìm kiếm những động lực mới để thúc đẩy […]

Ủy ban Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã quyết định xây dựng thử nghiệm 2 thành phố Sejong và Busan thành các thành phố thông minh. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tìm kiếm những động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hàn Quốc quyết định xây dựng thử nghiệm 2 thành phố Sejong và Busan thành các thành phố thông minh – Ảnh: Kobiz Media

Trong kế hoạch đầy tham vọng này, các chuyên gia của Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ đổi mới từ ô tô tự lái tới các hệ thống nhận dạng khuôn mặt tại một số khu vực đô thị ở Sejong và Busan để giúp những thành phố này trở thành các thành phố thông minh tầm cỡ thế giới trong vòng 5 năm tới.

Cụ thể, một quận có diện tích hơn 274 triệu m2 ở Sejong sẽ được phát triển thành khu vực cung cấp năng lượng và các dịch vụ vận tải. Trong khi đó, tại Busan, một khu vực có diện tích hơn 219 triệu m2, sẽ được xây dựng thành trung tâm logistics của toàn cầu. Việc xây dựng những khu vực trên dự kiến sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm tới. 

Chủ tịch Ủy ban Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Tổng thống Hàn Quốc, ông Chang Byung-gyu cho biết thành phố thông minh là một thành phố ứng dụng các công nghệ và dịch vụ được phát triển sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Để xây dựng những thành phố này, điều kiện quan trọng là không có các giới hạn cho sự phát triển và người dân cùng chính quyền giải quyết các vấn đề xã hội đang phải đối mặt.

Cũng theo ông Chang Byung-gyu, để thúc đẩy tăng trường kinh tế, chính quyền Hàn Quốc đã coi việc phát triển và ứng dụng ô tô tự lái, máy bay không người lái, robot, công nghệ tài chính… là động lực tăng trưởng mới./. 

Nguồn: Báo Chính phủ

RELATED

Seminar và Giao thương công nghệ Hàn Việt 2018

Ủy ban Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã quyết định xây dựng thử nghiệm 2 thành phố Sejong và Busan thành các thành phố thông minh. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tìm kiếm những động lực mới để thúc đẩy […]

Công nghiệp hỗ trợ là trọng tâm phát triển công nghiệp của Việt Nam

Ủy ban Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã quyết định xây dựng thử nghiệm 2 thành phố Sejong và Busan thành các thành phố thông minh. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tìm kiếm những động lực mới để thúc đẩy […]

Hàn Quốc tăng giao thương với Việt Nam để giảm phụ thuộc vào các nền kinh tế lớn

Ủy ban Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã quyết định xây dựng thử nghiệm 2 thành phố Sejong và Busan thành các thành phố thông minh. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tìm kiếm những động lực mới để thúc đẩy […]