04.3212.3961 vietnambsr@gmail.com

Hàn Quốc hồi phục tỷ lệ tăng trưởng kinh tế về mức 3% vào năm 2017

Cục trưởng Cục Thống kê Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Jeong Gyu-il đang phát biểu tại cuộc họp báo về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trong quý 4 của năm 2017 được tổ chức ở Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vào ngày 26/12 năm ngoái. Yonhap News […]

GNI_eykim86_180328_text.jpg

Cục trưởng Cục Thống kê Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Jeong Gyu-il đang phát biểu tại cuộc họp báo về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trong quý 4 của năm 2017 được tổ chức ở Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vào ngày 26/12 năm ngoái. Yonhap News

Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đã hồi phục về mức 3% vào năm ngoái và Tổng thu nhập quốc dân (GNI) tiến đến gần mức 30 ngàn USD một người. 

Theo ‘Hệ thống tài khoản quốc gia năm 2016 (đã ấn định) và hệ thống tài khoản quốc gia năm 2017 (dự toán)’ được Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố vào ngày 28/3, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế năm 2017 đã tăng trưởng 3,1% so với năm trước. Hàn Quốc đã chỉ dừng lại ở mức 2% trong hai năm liên tiếp từ năm 2015 và tiến trở lại mức tăng trưởng 3% sau 3 năm. 

Năm ngoái, đầu tư xây dựng (7,6%) duy trì mức tăng trưởng cao và đầu tư trang thiết bị (14,6%) cũng tăng trở lại, kéo theo mức tăng trưởng kinh tế này. 

Tổng thu nhập quốc dân (GNI) của Hàn Quốc vượt 20 ngàn USD lần đầu tiên vào năm 2006 và đạt 29.745 USD (khoảng 33,636 triệu won) vào năm 2017, tăng 7,5% (theo USD) so với năm trước. 

Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người là thước đo mức sống của công dân tại một quốc gia, được tính bằng cách chia tổng thu nhập mà công dân của nước đó kiếm được từ các nguồn ở trong và ngoài nước. 30.000 USD được coi là tiêu chí cho việc gia nhập vào các nước phát triển. 

Cục trưởng Cục Thống kê Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Jeong Gyu-il đã giải thích: “Chúng tôi đang đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2018 vượt mức 30.000 USD. Đây là một chỉ số chính xác để nâng cao mức sống chung như chất lượng cuộc sống và phúc lợi, và bước vào hàng ngũ các nước tiên tiến”.

RELATED

Seminar và Giao thương công nghệ Hàn Việt 2018

Cục trưởng Cục Thống kê Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Jeong Gyu-il đang phát biểu tại cuộc họp báo về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trong quý 4 của năm 2017 được tổ chức ở Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vào ngày 26/12 năm ngoái. Yonhap News […]

Công nghiệp hỗ trợ là trọng tâm phát triển công nghiệp của Việt Nam

Cục trưởng Cục Thống kê Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Jeong Gyu-il đang phát biểu tại cuộc họp báo về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trong quý 4 của năm 2017 được tổ chức ở Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vào ngày 26/12 năm ngoái. Yonhap News […]

Hàn Quốc tăng giao thương với Việt Nam để giảm phụ thuộc vào các nền kinh tế lớn

Cục trưởng Cục Thống kê Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Jeong Gyu-il đang phát biểu tại cuộc họp báo về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trong quý 4 của năm 2017 được tổ chức ở Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vào ngày 26/12 năm ngoái. Yonhap News […]