04.3212.3961 vietnambsr@gmail.com

Giai đoạn 2018-2020: Việt Nam – Hàn Quốc ưu tiên hợp tác công nghệ sinh học, nano, CNTT…

Ngày 22/3 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc (MSIT) tổ chức Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp Hợp tác KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc (JCM 8) cấp Bộ trưởng. Tham dự JCM 8, về phía Việt […]

Ngày 22/3 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc (MSIT) tổ chức Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp Hợp tác KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc (JCM 8) cấp Bộ trưởng.

Tham dự JCM 8, về phía Việt Nam có: ông Chu Ngọc Anh – Bộ trưởng Bộ KH&CN đại diện Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, cùng đại diện các đơn vị quản lý, đơn vị chức năng của Bộ KH&CN.

Về phía Hàn Quốc có: ông You Young Min – Bộ trưởng Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc, đại diện Văn phòng KOICA tại Việt Nam cùng đại diện các đơn vị quản lý, đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc.

Tại kỳ họp hai bên đã cùng nhau điểm lại những thành tựu sau hơn 25 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc. Theo đó trong quan hệ ngoại giao, hợp tác KH&CN giữa hai nước đã dần đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả đáng ghi nhận và có đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế bền vững của hai nước.

Minh chứng rõ nét nhất là Dự án ODA thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) nhằm phát triển năng lực khoa học và công nghệ của Việt Nam đang được Hàn Quốc tài trợ.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, kể từ sau khi Hiệp định Hợp tác KH&CN được ký kết vào năm 1995, đến nay hai bên đã tổ chức được 7 Kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp Hợp tác KH&CN và đã có những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều Bản ghi nhớ hợp tác ở cấp bộ cũng như cấp cơ sở đã được ký kết. Phía Hàn Quốc cử nhiều chuyên gia sang hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm về khoa học và công nghệ cho phía Việt Nam thông qua nhiều chương trình hợp tác khác nhau xuyên suốt qua các lĩnh vực: công nghệ cao, ứng dụng và phát triển công nghệ, tiêu chuẩn và đo lường chất lượng, năng lượng nguyên tử, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, chính sách khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo….

Tại JCM 8 lần này, đại diện một số viện nghiên cứu của Việt Nam và Hàn Quốc đã chia sẻ những thế mạnh nghiên cứu cũng như nhu cầu công nghệ, qua đó cùng nhau thảo luận một số nội dung trọng tâm thúc đẩy trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường chia sẻ, hợp tác những chính sách có liên quan để nhanh chóng đưa tri thức, chuyển giao công nghệ nhằm phát triển kinh tế xã hội; hợp tác nghiên cứu phát triển KH&CN, đặc biệt là dự án VKIST – biểu tượng của mối quan hệ giữa hai nước.

Cụ thể hai bên cùng nhau thống nhất giai đoạn 2018-2020 sẽ ưu tiên hợp tác về công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ thông tin và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu…

Theo đó Hàn Quốc và Việt Nam sẽ hợp tác chia sẻ thông tin về xây dựng cơ chế chính sách trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, triển khai chương trình hợp tác KH&CN quốc gia quy mô lớn, xây dựng mô hình hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường công nghệ theo mô hình của Hàn Quốc.

RELATED

Seminar và Giao thương công nghệ Hàn Việt 2018

Ngày 22/3 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc (MSIT) tổ chức Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp Hợp tác KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc (JCM 8) cấp Bộ trưởng. Tham dự JCM 8, về phía Việt […]

Công nghiệp hỗ trợ là trọng tâm phát triển công nghiệp của Việt Nam

Ngày 22/3 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc (MSIT) tổ chức Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp Hợp tác KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc (JCM 8) cấp Bộ trưởng. Tham dự JCM 8, về phía Việt […]

Hàn Quốc tăng giao thương với Việt Nam để giảm phụ thuộc vào các nền kinh tế lớn

Ngày 22/3 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc (MSIT) tổ chức Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp Hợp tác KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc (JCM 8) cấp Bộ trưởng. Tham dự JCM 8, về phía Việt […]