04.3212.3961 vietnambsr@gmail.com

Trung tâm hỗ trợ thương mại hóa công nghệ toàn cầu 2016

Tên dự án
Trung tâm hỗ trợ thương mại hóa công nghệ toàn cầu 2016
Thời gian thực hiện
1/10/2016 ~ 31/12/2016
Đơn vị bảo trợ
Viện chấn hưng công nghệ công nghiệp Hàn Quốc
Đơn vị thực hiện
BSR Việt Nam
Tổng mức đầu tư
/
Tổng quan Dự án
Trung tâm hỗ trợ thương mại hóa công nghệ toàn cầu gọi tắt là GCC được vận hành với chức năng làm nơi kết nối, cho phép doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam cơ hội gặp gỡ, trao đổi và chuyển giao công nghệ theo nhu cầu. GCC cũng đóng vai trò như một văn phòng tư vấn mọi lĩnh vực trong kinh doanh với tất cả tận tâm và trách nhiệm. Năm nay, BSR Vietnam vinh dự khi tiếp tục được tín nhiệm vận hành GCC 2017. GCC sẽ giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu các công nghệ trong các lĩnh vực như điện tử viễn thông, in ấn, năng lượng, nguyên vật liệu, máy móc, hóa dầu, phụ tùng ô tô, điện và thiết bị y tế thâm nhập thành công vào thị trường Đông Nam Á nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng.

RELATED

MEDIBIOTECH

Dự án phát triển ngành công nghiệp chủ lực địa phương 2017

GBTP

Dự án phát triển ngành công nghiệp chủ lực địa phương 2017