04.3212.3961 vietnambsr@gmail.com

DN tham gia xuất nhập khẩu tăng 8,6% trong quý I/2018

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quý I/2018, tổng số lượng tờ khai xuất nhập khẩu đạt 2,71 triệu tờ, tăng 8,8%; trong đó số lượng tờ khai xuất khẩu là 1,33 triệu tờ, tăng 10,9% và số lượng tờ khai nhập khẩu là 1,38 triệu tờ, tăng 6,7% so với cùng […]

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quý I/2018, tổng số lượng tờ khai xuất nhập khẩu đạt 2,71 triệu tờ, tăng 8,8%; trong đó số lượng tờ khai xuất khẩu là 1,33 triệu tờ, tăng 10,9% và số lượng tờ khai nhập khẩu là 1,38 triệu tờ, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng số lượng doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu trong quý I/2018 là 57,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo số liệu sơ bộ trong quý I/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá trong quý I đạt 108,43 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 55,58 tỷ USD, tăng 24,9% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 52,85 tỷ USD, tăng 13,3%.

Tính riêng kim ngạch xuất nhập khẩu tại một số cục cải quan tỉnh, thành phố trong quý I/2018, các cục hải quan có kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh so với cùng kỳ 2017 gồm:  Bắc Ninh đạt 29,3 tỷ USD, tăng 36,9%; Hải Phòng đạt 12,5 tỷ USD, tăng 19,2%; Đồng Nai đạt 7,2 tỷ USD, tăng 12,2%; Thành phố Hồ Chí Minh đạt 23,7 tỷ USD, tăng 10,5%…

RELATED

Seminar và Giao thương công nghệ Hàn Việt 2018

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quý I/2018, tổng số lượng tờ khai xuất nhập khẩu đạt 2,71 triệu tờ, tăng 8,8%; trong đó số lượng tờ khai xuất khẩu là 1,33 triệu tờ, tăng 10,9% và số lượng tờ khai nhập khẩu là 1,38 triệu tờ, tăng 6,7% so với cùng […]

Công nghiệp hỗ trợ là trọng tâm phát triển công nghiệp của Việt Nam

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quý I/2018, tổng số lượng tờ khai xuất nhập khẩu đạt 2,71 triệu tờ, tăng 8,8%; trong đó số lượng tờ khai xuất khẩu là 1,33 triệu tờ, tăng 10,9% và số lượng tờ khai nhập khẩu là 1,38 triệu tờ, tăng 6,7% so với cùng […]

Hàn Quốc tăng giao thương với Việt Nam để giảm phụ thuộc vào các nền kinh tế lớn

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quý I/2018, tổng số lượng tờ khai xuất nhập khẩu đạt 2,71 triệu tờ, tăng 8,8%; trong đó số lượng tờ khai xuất khẩu là 1,33 triệu tờ, tăng 10,9% và số lượng tờ khai nhập khẩu là 1,38 triệu tờ, tăng 6,7% so với cùng […]