04.3212.3961 vietnambsr@gmail.com

TRUNG TÂM HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU GCC

  Trung tâm hỗ trợ thương mại hóa công nghệ toàn cầu gọi tắt là GCC được vận hành với chức năng làm nơi kết nối, cho phép doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam cơ hội gặp gỡ, trao đổi và chuyển giao công nghệ theo nhu cầu. GCC cũng đóng vai trò như […]

 

Trung tâm hỗ trợ thương mại hóa công nghệ toàn cầu gọi tắt là GCC được vận hành với chức năng làm nơi kết nối, cho phép doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam cơ hội gặp gỡ, trao đổi và chuyển giao công nghệ theo nhu cầu. GCC cũng đóng vai trò như một văn phòng tư vấn mọi lĩnh vực trong kinh doanh với tất cả tận tâm và trách nhiệm. GCC sẽ giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu các công nghệ trong các lĩnh vực như điện tử viễn thông, in ấn, năng lượng, nguyên vật liệu, máy móc, hóa dầu, phụ tùng ô tô, điện và thiết bị y tế thâm nhập thành công vào thị trường Đông Nam Á nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng.

https://www.youtube.com/embed/JsQxnoPZ3cQ

RELATED

GCC 2017 – TRUNG TÂM KÊT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ HÀN – VIỆT

  Trung tâm hỗ trợ thương mại hóa công nghệ toàn cầu gọi tắt là GCC được vận hành với chức năng làm nơi kết nối, cho phép doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam cơ hội gặp gỡ, trao đổi và chuyển giao công nghệ theo nhu cầu. GCC cũng đóng vai trò như […]